• angol
 • Magyar
 • német

Visegrad Fund Pályázat

 

A V4+9 CROSS-BORDER INNORAIL
szekció költségeinek fedezésére pályázati úton támogatást nyertünk a Visegrád Fund nevű szervezettől. 

A projekt címe:
V4+9 CROSS-BORDER INNORAIL

Projektpartnereink: 

 1. Név: POLSKA IZBA PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI – LENGYEL VASÚTI KAMARA
  Törvényes képviselő: Adam Musial igazgató
  Honlap: http://www.izbakolei.pl/en

 2. Név: ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ (CKAIT) – CSEH MÉRNÖKI ÉS TECHNIKUSI KAMARA
  Törvényes képviselő: Prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA – első alelnök
  Honlap: www.ckait.cz

 3. Név: ŽILINSKÁ UNIVERZITA, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ – ZSOLNAI EGYETEM, VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
  Törvényes képviselő: Prof. Ing. Pavol Špánik, PhD dékán
  Honlap: http://fel.uniza.sk/en/

Projektkoordinátor: Balla Ágnes
E-mail: balla.agnes@innorail.hu

Új kezdeményezésként – az InnoRail 2019 konferencia keretén belül – első alkalommal rendeztük meg ezt a kétnapos szekciót.
Szakmai tapasztalatcserére hívtuk a V4 és a régiónkbeli EU-s országok, továbbá a nyugat-balkáni államok vasútvállalatainak vezető szakembereit, hogy megosszák egymással kihívásaikat, eredményeiket, közösen gondolkozzanak a régióban előttünk álló fejlesztésekről.

Napirendre került a V4 országok közötti nagysebességű vasúti összeköttetés, hívtunk vendégelőadót a francia nagysebességű vasutaktól. A Budapest-Belgrád vasútvonal felújításáról is elhangzottak előadások.

A V4 országok kormányzatai saját régiónkon túlmutatva egy tágabb fejlesztési régióban is gondolkodnak. Ezért mi is egy, a V4-nél tágabb körű együttműködésben gondolkodunk.
Ezt a tudás, az innovációs eredmények megosztásával kezdtük, segítve az EU vasúttal kapcsolatos céljait, a kölcsönös átjárhatóság megvalósítását. Ez a cél, az egész Európát átszelő biztonságos, korszerű, környezetbarát, gyors vasút a tagállamokon belül a V4-ek gazdasági erősödését is szolgálni fogja.

Miközben a gazdasági növekedést illetően a visegrádi csoport az uniós fejlődés motorjának nevezhető, az infrastrukturális hálózat kiépítettségében versenyhátrányban vagyunk. A Nyugat-Balkán után régiónkban van a legtöbb lassújel, hiányosság a vasút műszaki állapotát, egységességét, a digitalizációt tekintve.

Úttörő szerepet vállaltunk azzal, hogy egy olyan szakmai tapasztalatcserét hívtunk életre Budapesten, melyre a V4-ek vasútszakmai vezetőin túl meghívtuk a régiónkból a többi, Magyarországgal együtt és után az EU-hoz csatlakozott államokat. Továbbá kiemelt figyelmet fordítva a csatlakozás előtt álló nyugat-balkáni országokra, őket is bevontuk a közös gondolkodásba, majd munkába.

Ebbe a szekcióba az alábbi országokból érkeztek vendégeink: Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Horvátország, Szerbia, Albánia, Montenegró, Koszovó, Szlovénia, Románia, Bulgária, Oroszország, Ukrajna, Ausztria, Svájc és Franciaország.

A Visegrádi Alap egy 2000-ben alapított nemzetközi adományozó szervezet, amelyet a Visegrád Csoport országai hoztak létre: Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, hogy a Visegrádi régióban (V4) és azon túl is, legfőképpen a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség országaiban támogassa a regionális együttműködést. Az Alap évi 8 millió euró összeget oszt szét pályázati támogatás, ösztöndíjak és művésztelepek támogatásának formájában, mely összeghez minden V4 ország egyenlően járul hozzá. Más adományozó országok (Dél-Korea, Egyesült Államok, Hollandia, Kanada, Németország, Svájc, Svédország) 2012 óta további 10 millió euróval járultak hozzá az Alap által kezelt különböző támogatásokhoz. Az Alap szándéka, hogy támogatásai, ösztöndíjai és művésztelepei újító ötletek továbbvitelét eredményező katalizátorrá váljanak Közép- és Kelet-Európában.